Universiteiten en haven gaan nauwer samenwerken

ACtransPORT is de naam van het nieuwe academisch transportcentrum in Rotterdam. ACtransPORT is een kenniscentrum dat wordt gevoed door kennisinstituten, overheid en bedrijfsleven. Het kenniscentrum is opgericht door de Erasmus Universiteit, de TU Delft, het Havenbedrijf Rotterdam, de havenwerkgeversfederatie Deltalinqs en de steden Rotterdam en Delft.

Bron: Rotterdams Dagblad, 30-03-2005;