Update: maatregelen Rijkswaterstaat met betrekking tot hoogwater en storm

Vrijdag 6 januari 04:30 uur

Hoogwater langs de kust
Voor het hoogwater van donderdagmiddag zijn waarschuwingen uitgegeven voor de sectoren West Holland (12:00 uur), Den Helder (16:00 uur), Harlingen (18:00 uur) en Delfzijl (21:00). Voor het hoge water voor de nacht van donderdag op vrijdag is een waarschuwing uitgegeven voor West Holland (01:00 uur) en Den Helder (02:30 uur). Alle hoogwaters zijn inmiddels gepasseerd. Er gelden geen waarschuwingen meer.

Zuid-Holland
Rijkwaterstaat heeft de Hollandsche IJsselkering gesloten. Het sluiten van de kering gebeurt gemiddeld 1 tot 3 keer per jaar.

Noord Nederland
In Noord Nederland zal Rijkswaterstaat de pier te Holwerd afsluiten voor het verkeer na de laatste afvaart van Wagenborg Passagiersdiensten. De pier is rond 16.00 donderdagmiddag worden gesloten. Later op de avond wordt de pier weer opengesteld, nadat deze is schoongemaakt.
Op de Waddeneilanden is vanwege het stormachtige weer afslag van duinen (met name op de koppen van de eilanden). Rijkswaterstaat houdt dit nauwlettend in de gaten. De veiligheid is niet in het geding. Bij laag water zal de afslag worden geïnventariseerd.

IJsselmeer
Er zijn lokale waarschuwingen uitgegaan voor het Ijsselmeergebied in verband met het hoge water en de storm. De gebieden die afwateren op de meren in het IJsselmeergebied krijgen meer moeite om het overtollige water te lozen op de meren. Hoe hoger de waterstanden, hoe meer moeite.
Ook zijn er gebieden die direct kunnen lozen op de Waddenzee, echter door de aanhoudende westelijke wind en de hoge waterstanden op de Waddenzee kunnen ook die gebieden slecht of niet water lozen. Het water wordt dan zoveel mogelijk geloosd op de meren in het IJsselmeergebied. Rijkswaterstaat probeert om zo veel mogelijk water richting Waddenzee te spuien tijdens eb. De spuisluizen in de Afsluitdijk zullen zo vroeg mogelijk worden opengezet en zo laat mogelijk worden gesloten. Wanneer dit kan gebeuren is afhankelijk van het waterpeil in de Waddenzee. Dat staat op dit moment erg hoog vanwege de windrichting en -kracht.
In het noorden van Nederland worden pompen van Rijkswaterstaat ingezet om andere waterbeheerders te helpen het overtollige water te lozen.

Verkeer en Scheepvaart
Het verkeer heeft donderdag weinig hinder ondervonden van de weersomstandigheden. Op een aantal locaties was er sprake van omgewaaide bomen of gekantelde vrachtwagens.
Ook de scheepvaart ondervindt hinder van de storm en het hoge water. Er zijn stremmingen. Ook geldt op diverse plaatsen in Zuid-Holland en Limburg dat hinderlijke waterbeweging door de scheepvaart moet worden vermeden. Voor Noord Nederland geldt een vaarverbod. Als gevolg van de harde wind worden een aantal bruggen niet meer bediend. Er is een kans dat bruggen wel open maar niet meer dicht gaan. Scheepvaart wordt via reguliere kanalen extra geïnformeerd.

Meer… Rijkswaterstaat