Vaar veilig tijdens de Sneekweek

  • binnenland

Rijkswaterstaat adviseert het scheepvaartverkeer op het Prinses Margrietkanaal om tijdens de Sneekweek extra goed op te letten en waar nodig het vaargedrag aan te passen. Rijkswaterstaat zet extra in op voorlichting om zo een vlotte en veilige doorvaart te bevorderen.

Het Prinses Margrietkanaal wordt tijdens de Sneekweek druk bevaren door de beroepsvaart. Tegelijkertijd is het een drukte van belang met recreatievaart die het Prinses Margrietkanaal oversteekt richting het Sneekermeer en richting Sneek. Dit jaar zet Rijkswaterstaat extra in op voorlichting om zo een vlotte en veilige doorvaart te bevorderen.

Recreatievaart: steek veilig over. Wacht voor de beroepsvaart
Het is belangrijk dat de recreatievaart veilig het Prinses Margrietkanaal oversteekt. Daarom wordt de recreatievaart bij het naderen en oversteken van het Prinses Margrietkanaal geadviseerd goed op de beroepsvaart te letten en deze de ruimte te geven. Dit geldt in het bijzonder voor de recreatievaart komende uit de Houkesloot, de verbinding tussen Sneek en het Sneekermeer. In de Houkesloot wordt hiervoor een lichtkrant ingezet. Daarnaast worden schippers geïnformeerd via social media en andere media.

Beroepsvaart: wees alert op drukte
De beroepsvaart wordt geattendeerd op de extra drukte op het water en het vele kruisende recreatieverkeer tijdens het evenement. Schippers wordt aanbevolen bij gevaarlijke situaties wat vaker een geluidssein te geven, indien nodig de snelheid aan te passen en een uitkijk voorop te plaatsen. Op de sluis bij Terherne en de Prinses Margrietsluis bij Lemmer worden lichtkranten ingezet met informatie over de intensieve recreatievaart tijdens dit evenement. Ook vanaf de schepen van Rijkswaterstaat wordt de beroepsvaart geïnformeerd over de grote drukte op en rond het Sneekermeer.

Handhaving
Tijdens de Sneekweek blijven de geldende vaarregels van kracht. Rijkswaterstaat vaart op en rond het Sneekermeer en handhaaft met name op snelvaren, het negeren van stuurboordwal verplichting (plaats op de vaarweg) en hinderlijk vaargedrag.

Samenwerking
De voorlichting komt tot stand in samenwerking met gemeente Súdwest-Fryslân, Stichting Sneek Promotion en Koninklijke Watersportvereniging Sneek.

Het Prinses Margrietkanaal is de belangrijkste hoofdvaarweg van Friesland. Rijkswaterstaat is het bevoegd gezag en vaarwegbeheerder en is verantwoordelijk voor een vlotte en veilige doorvaart op de vaarweg tussen Lemmer en Delfzijl.

Meer… Rijkswaterstaat 

 

Related news

List of related news articles