Vakbond De Unie geschokt door maatregelen Heerema

De Unie is door de directie van Heerema geïnformeerd over de maatregelen die zij willen gaan nemen. Als gevolg van deze maatregelen staan 70% van de banen in Nederland bij Heerema op het spel. In de komende 1,5 jaar zouden de banen moeten verdwijnen. Een drastische maatregel die wel heel ver ingrijpt op de werkgelegenheid, aldus de De Unie.

De Unie: “Wij weten dat het niet goed gaat in de offshore, er zijn meerdere bedrijven in de sector die zich in zwaar weer bevinden. Het lijkt er op dat Heerema de dans ook niet ontspringt. Of een dergelijk ingrijpende maatregel ook daadwerkelijk noodzakelijk is zal de komende tijd moeten uitwijzen. De ondernemingsraad zal zich in ieder geval moeten buigen over de nut en de noodzaak van deze maatregel.”

De directie van Heerema heeft De Unie uitgenodigd om samen met een sociaal plan af te spreken waarin de sociale gevolgen van de reorganisatie worden opgevangen. Wat De Unie betreft zal een dergelijk sociaal plan moeten bestaan uit goede ondersteuning bij de reorganisatie en het vinden van ander werk. Bovendien moet er ook aandacht zijn voor een goede financiële opvang.