Van oliehaven naar bioport

Nederlandse havens drijven voor een groot deel op van olie afgeleide producten. Hoe kunnen zij inspelen op het afnemende belang van fossiele brandstoffen? Niemand weet langs welke weg nieuwe brandstoffen gaan stromen.

Bron: Nieuwsblad Transport, 15-08-2007;