Vanaf 1 juli stewards op sluizen voor de pleziervaart

Vanaf 1 juli zet Rijkswaterstaat weer stewards in op een aantal drukke of complexe sluizen. Zij assisteren recreatieschippers tijdens de zomerperiode bij het kiezen van de plaats in de sluiskolk en bij het afmeren. De stewards dragen zo bij aan vlot en veilig passeren van de sluis.

Met mooi weer neemt de drukte op de vaarwegen toe. Vooral bij drukke en complexe sluizen kan dit leiden tot gevaarlijke situaties en lange wachttijden. Het passeren van sluizen vinden veel recreatieschippers niet eenvoudig. Grote vrachtschepen en kleine plezierjachten moeten soms samen manoeuvreren in een beperkte ruimte. In de zomerperiode bemant Rijkswaterstaat daarom drukke sluizen met stewards.

Wat doen de stewards

  • De instructies van de sluisoperator door te geven, bijvoorbeeld met betrekking tot de volgorde van invaren en het plaatsnemen in de kolk
  • Het aannemen en losgooien van lijnen
  • Het beantwoorden van vragen en het geven van informatie
  • Stewards werken onder supervisie van de sluisoperator

Waar en wanneer worden stewards ingezet
Er worden dit jaar zo’n 60 stewards ingezet op 12 Rijkswaterstaatsluizen (PDF, 671,00 KB)waar in drukke periodes sprake is van wachttijden, waar beroeps- en recreatievaart samen schutten of waar sprake is van een groot verval. Stewards zijn actief van juni tot en met september. De dagen waarop stewards worden ingezet, variëren per locatie en zijn afhankelijk van de verwachte drukte.

Extra stewards bij drukke sluizen