Verbond bezorgd over windmolenplannen IJsselmeer

“Betrek de organisaties op het gebied van de watersport op het IJsselmeer meer bij de plannen voor nieuwe windmolenparken”. Dat schrijven de ANWB, de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer (VBIJ) en de Stichting Waterrecreatie IJsselmeer en Randmeren (Stichting WIJ) in een brief aan Minister Verhagen (EL&I) en Minister Schultz (I&M). Het Watersportverbond, dat de belangen van de watersporters behartigt, maakt deel uit van de Stichting WIJ.

De oproep is een vervolg op het symposium, dat bovenstaande organisaties een aantal weken geleden in Lelystad organiseerden. Er zijn inmiddels zeven plannen voor de aanleg van een grootschalig windmolenpark in of langs het IJsselmeer en het Markermeer bekend. Er is echter grote onduidelijkheid over de regie, waardoor wildgroei dreigt en de procedures niet meer te volgen zijn. De samenwerking tussen de rijksoverheid en de provincies moet beter. Ook vinden de organisaties dat de rijksoverheid ten aanzien van de informatievoorziening de regie moet nemen.

Meer… Watersportverbond