Vergroening van de binnenvaart: het bereiken van emissie-doelstellingen tegen lagere kosten

Vanuit verschillende overheden wordt beleid gevoerd op het verbeteren van de luchtkwaliteit, met als doel schade van luchtverontreinigende emissies te beperken. Dit vertaalt zich in bronbeleid (eis aan motoren) en regionale emissiebeperkende maatregelen (milieuzones). Ook de binnenvaart krijgt de komende jaren hiermee te maken in de vorm van strengere eisen vanuit Brussel en een gebiedsverbod voor oudere motoren voor de haven van Rotterdam. Om aan deze eisen te kunnen voldoen zullen binnenvaartondernemers aanzienlijke investeringen moeten plegen in vervanging van bestaande motoren.

Vijf binnenvaartpartijen (PTC, Testo, Blueco, Koedood Dieselservice en Emigreen, met ondersteuning van Integraal Ondernemen Drechtsteden (IOD) en de Kamer van Koophandel) zijn, samen met TNO, op zoek gegaan naar een oplossing die de schippers een perspectief biedt om ook na 2025 door te kunnen varen. Er is gezocht naar combinaties van maatregelen, zoals alternatieve brandstoffen, aanpassingen aan de aandrijflijn van het schip en gedragsveranderingen. Gezamenlijk kunnen deze maatregelen een kostenefficiënt alternatief bieden voor het grootschalig vervangen van motoren. Om de effectiviteit van de maatregelen te kunnen toetsen en te kunnen verantwoorden aan de toezichthouders wordt dit gecombineerd met het in kaart brengen van de emissies in de praktijk.

De binnenvaartpartijen en TNO willen u graag informeren over het concept en over de resultaten hiervan in de praktijk. Daarnaast zal het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een toelichting geven over de plaatsing van het concept in  wet- en regelgeving. Samen met u willen we in discussie gaan over verdere implementatie van het concept naar de praktijk.

2 juni 2015  Maritime Industry 2015, Evenementenhal Gorinchem
De bijeenkomst is ideaal te combineren met een bezoek aan de vakbeurs Maritime Industry 2015 die opent na afloop van de bijeenkomst.

11:00 – Opening door BLN-KSV
11:10 – Toelichting resultaten project
Uitleg concept en resultaten door TNO
Toelichting op real-time meten door Testo en Blueco
Resultaten voor de schipper in de praktijk door PTC
12:00 – Terugkoppeling op het concept door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
12:30 – Discussie over vervolgstappen
13:00 – Netwerklunch en opening vakbeurs Maritime Industry

Aanmelden
Wilt u ook schoner varen tegen een gunstige prijs? Meldt u zich dan bij voorkeur aan vóór 22 mei voor deze bijeenkomst door middel van een e-mail aan TNO (beperkt aantal plaatsen beschikbaar). ([email protected])

Locatie
Evenementenhal Gorinchem, Franklinweg 2, 4207 HZ Gorinchem | Congreszaal 1

Meer… TNO