Verlader kan binnenvaart schoner maken met bonus

‘De binnenvaart is schoon, maar de claim dat de binnenvaart een erg schone modaliteit is klopt niet.’ Dat zei EVO-directeur Dick van den Broek Humphreij in zijn openingstoespraak voor het door de EVO georganiseerde seminar voor een groenere binnenvaart. Vanaf 2012 gelden de strenge emissie-eisen van Euro VI voor het wegvervoer. Door de gestage vernieuwing van het wagenpark verliest de binnenvaartvloot dan, ook per tonkilometer, haar milieuvoorsprong op het gebied van de emissies van fijnstof en stikstofoxides.

Bron: Schuttevaer, 23-06-2010;