Verstoring marktwerking binnenvaart ongewenst

Het is niet wenselijk de binnenvaart te vrijwaren van mededingingsregels. Een uitzonderingspositie van de binnenvaart verstoort de marktwerking. Verladersorganisatie EVO stelt dat er geen reden is om de binnenvaart deze uitzonderingspositie te geven: veel bedrijven uit allerlei sectoren hebben immers te maken met de gevolgen van de crisis.

De Tweede Kamer stemde dinsdag voor een motie die minister Schultz van Haegen de opdracht geeft actief steun te zoeken bij haar Europese collega’s om de binnenvaartsector tijdelijk te vrijwaren van mededingingsregels. Dit zou de sector de gelegenheid moeten bieden om, met steun van de overheid, tijdelijk schepen uit de vaart te nemen en een sloopregeling te treffen.

Capaciteit
EVO, belangenbehartiger van bedrijven die goederen te vervoeren hebben, stelt dat het beschermen van de binnenvaart een gezonde ontwikkeling van de sector in de weg staat en professionalisering belemmert. Hoewel er nu sprake is van een economische crisis, kan de markt ineens aantrekken. Bij laag water, zoals in 2011, is aanzienlijk meer capaciteit nodig. Voldoende flexibiliteit is dan noodzakelijk.

Europese Commissie
Een eerder verzoek van Nederland om de binnenvaart tijdelijk uit te zonderen van de mededingingsregels kreeg in 2010 geen bijval van andere landen. Het verzoek tot steun werd door de Europese Commissie afgewezen. Ook de NMa verwierp in 2010 een oplegregeling van de sector. EVO roept de minister op de motie van dinsdag naast zich neer te leggen. Indien de minister de motie uitvoert stapt EVO naar de Europese Commissie.

Meer… EVO