Vervoersvolume in de transportsector zal gestaag groeien

  • binnenland

Panteia verwacht in 2014 een groei van het vervoersvolume op Nederlands grondgebied van 1,1% ten opzichte van 2013. Voor 2015 wordt een verdere groei verwacht, waarbij met name het binnenlandse wegvervoer sterk zal herstellen. Dit blijkt uit de twintigste editie van de ‘Korte Termijn Voorspeller’ (KTV) voor het Nederlandse goederenvervoer, uitgebracht door het onderzoek- en adviesbureau Panteia.

Wegvervoer gestaag omhoog
De vervoersmarkt voor transport over de weg stijgt gestaag in 2014 en 2015. Dit werd zichtbaar in het laatste kwartaal van 2013. Voor 2014 verwacht Panteia voor het wegvervoer een stijging van 0,9% van het vervoersvolume en in 2015 is er toenemende groei naar 1,9%. De toename in het volume resulteert nog niet in hogere vrachtprijzen.

binnenvaartFoto

Binnenvaart blijft voorlopig in een situatie van overcapaciteit
Na een moeizaam eerste halfjaar van 2013, liet het laatste kwartaal van 2013 een toename van het volume zien. Voor 2013 is er uiteindelijk een groei van 0,4% voor de binnenvaart ingeboekt. Voor 2014 verwacht Panteia dat het volume met 1,1% zal stijgen. Volgens de laatste raming komt daar in 2015 nog een groei van 1,8% bovenop. Deze groei is nog onvoldoende om de overcapaciteit op te lossen. Opmerkelijk is dat het in de tankvaart sinds najaar 2013 een forse verslechtering is opgetreden van vrachttarieven voor de binnenvaartondernemers. De volumes in de tankvaart liggen aanzienlijk lager. Dit kan deels worden verklaard door de warme winter, waardoor er de afgelopen maanden veel minder bevoorrading nodig was van verwarmingsolie in het achterland in vergelijking met de winter van 2012/2013.

In het spoorvervoer lopen de kosten op
Voor het spoorvervoer verwacht Panteia een groei van ruim 1 miljoen ton per jaar voor 2014 en 2015. Dit betekent een groei van circa 2,5% tot 3% per jaar. Er zijn zorgen in de spoorsector dat de kosten van spoorvervoer tussen Nederland en Duitsland zullen oplopen vanwege de omleidingen tijdens werkzaamheden aan het derde spoor aan de Duitse kant van de Betuwelijn. De capaciteit van de Betuwelijn kan behouden worden, door meer inzet van personeel, materiaal en een hogere gebruikersvergoeding. Tot nu toe is in de ramingen voor 2015 geen rekening gehouden met een eventueel negatief effect van de werkzaamheden aan het derde spoor op de transportkosten voor verladers.

Meer… Panteia

 

Related news

List of related news articles