Verzet Havenbedrijf tegen olieconcerns

Rotterdam – Het Havenbedrijf Rotterdam blijft zich verzetten in een slepende juridische procedure waarin grote oliemaatschappijen de hoogte van het havengeld voor tankers betwisten. Volgens de olieconcerns betalen zij voor een tanker drie keer zo veel als voor een containerschip wordt gerekend. Olietankers leveren het Havenbedrijf elk jaar ongeveer veertig tot vijftig miljoen euro aan havengeld op.

Bron: Rotterdams Dagblad, 25-10-2004;