VIDEO: Eerste proeven autonoom varen op Noordzee

Een consortium heeft een reeks proeven autonoom varen op de Noordzee uitgevoerd op 19 en 20 maart. Op ongeveer 5 zeemijl uit de kust bij Den Helder. De SeaZip 3, een Damen Fast Crew Supplier 2610 ‘Twin Axe’ (Bureau Veritas klasse, Nederlandse vlag) van SeaZip Offshore Services, is uitgerust met intelligente aansturing. Op die manier worden aanvaringen voorkomen. Het schip heeft verschillende runs van nautische scenario’s gevaren om de interactie van het schip met ander scheepvaartverkeer te kunnen beoordelen. In de video zijn de verschillende partijen over hun rol in dit project aan het woord.

In totaal zijn er 11 scenario’s uitgevoerd waarin de SeaZip 3 interactie had met twee andere schepen. Dit waren de ‘Octans’ een opleidingsvaartuig van het Maritiem Instituut Willem Barentsz en de ‘Guardian’, een Emergency Towing Vessel aangestuurd door de Nederlandse Kustwacht. Deze scenario’s zijn het resultaat van onderzoek van de kennisinstellingen TU Delft, MARIN en TNO. Ze werden eerst getest in het MARIN-simulatiecentrum in Wageningen en vorige week dus op de Noordzee.”

De proeven maken deel uit van het Joint Industry Project Autonomous Shipping, een twee jaar durend onderzoeks- en innovatieproject over autonome operaties van zeeschepen dat startte in 2017.

Doorontwikkeling is nodig

Het autonome systeem van Robosys Automation was gekoppeld aan het besturingssysteem van de SeaZip 3 en voerde de manoeuvres op een veilige manier uit. De partners hebben geconcludeerd dat doorontwikkeling van autonome systemen nodig is om op efficiënte wijze te reageren op complexe situaties in het scheepvaartverkeer.

Roadmap autonome zeescheepvaart

De demonstratie levert input voor een roadmap naar autonome zeescheepvaart. De Roadmap geeft richting aan de ontwikkeling binnen de maritieme industrie, de kennisinstellingen, de universiteiten en de overheden. Daarnaast geeft de roadmap inzichten op het gebied van regelgeving en aspecten zoals risicobeheer.

“De impact en de mogelijkheid van ontwikkelingen op het vlak van autonomie in de scheepvaart zijn enorm groot. Als SeaZip Offshore Service zijn wij continue bezig met innovatie en er daarom ook erg trots op dat ons offshore service schip SeaZip 3 het eerste schip is dat volledig autonoom een test vaart verricht op de Noordzee. Door te participeren in dit project hebben wij op diverse vlakken enorm veel kennis opgedaan wat ons nu en in de toekomst helpt om te groeien als rederij bedrijf”, aldus Mark van der Star, managing partner bij SeaZip Offshore Service.

Breed consortium

Dit Joint Industry Project is uniek omdat het gesteund wordt door een breed consortium van belanghebbenden; rederijen SeaZip Offshore Service, Fugro en het Loodswezen, scheepsbouwers Damen Shipyards en Feadship, ontwerpbureau DEKC Maritime, technologieleveranciers Bosch Rexroth, Robosys Automation, kennisinstellingen MARIN, TNO, TU Delft, klassebureau Bureau Veritas, maritieme scholen Maritiem Instituut Willem Barentsz – NHL Stenden Hogeschool, Rotterdam Mainport Institute (STC en Hogeschool Rotterdam) en projectcoördinator Nederlands Maritime Technology. De Rijksoverheid is vertegenwoordigd door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en het Ministerie van Defensie (Defensie Materieel Organisatie). Het project is deels gefinancierd uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Ga voor meer informatie over dit project op www.autonomousshipping.nl.