VIDEO: PosHYdon de 1e offshore waterstofpilot ter wereld

Het Q13a-A platform van Neptune Energy in Nederland is in juli 2019 geselecteerd voor de eerste offshore groene waterstofpilot ter wereld. Deze pilot, die inmiddels de naam PosHYdon heeft gekregen, integreert drie energiesystemen op de Noordzee: offshore wind, offshore gas en waterstof. De pilot is een initiatief van Nexstep (Nederlandse Vereniging voor ontmanteling en hergebruik) en TNO in nauwe samenwerking met de industrie. Het doel van de pilot is om ervaring op te doen met het gebruik van een electrolyser op zee en het testen van het integreren van diverse energiesystemen. Bekijk de video om te zien hoe deze pilot moet gaan werken.

Hydrogen Pilot op Q13a platform from Navingo BV on Vimeo.

Het plan is om een 1 megawatt-electrolyser in een zeecontainer op het platform te plaatsen. Het platform, de Q13a-A, is hiervoor zeer geschikt. Het is het eerste volledig geëlektrificeerde offshore platform in het Nederlandse deel van de Noordzee en ligt op zo’n 13 kilometer van de kust van Scheveningen.

Eerste waterstofproductie in 2021

Door deze elektrificering met groene stroom wordt er 16,5 kiloton CO2 per jaar bespaard. Dat is vergelijkbaar met 115.500 keer van Amsterdam naar Parijs vliegen. Om groene waterstof te kunnen maken, wordt er zeewater omgezet op het platform in gedemineraliseerd water. Daarbij wordt stroom van wind gebruikt om de groene waterstof te produceren. Op dit moment vindt de engineering & design fase plaats. De eerste daadwerkelijke waterstofproductie wordt in de loop van 2021 verwacht. De pilot heeft als doel om ervaring op te doen met het vervaardigen van waterstof in een offshore omgeving en te zien wat de invloed van zout op de electrolyser is.

North Sea Energy

De pilot is een spin-off van het North Sea Energy-programma: een publiek-privaat onderzoeksconsortium van meer dan 30 partijen uit of verwant aan de energiesector. Het doel van dit programma is om relevante kennis te ontwikkelen en zo de juiste keuzes te maken, zodat er in 2030 een nieuw, flexibel en geïntegreerd energiesysteem is ontstaan. Slimme verbindingen tussen huidige en toekomstige vormen van energieproductie in de Noordzee kunnen de maatschappij helpen tijd-, kosten- en ruimtebesparing te realiseren en de CO2-uitstoot te verminderen. Het North Sea Energy-programma is erop gericht de synergievoordelen die voortvloeien uit de integratie van bestaande en nieuwe energiesystemen zo goed mogelijk te benutten.