VIDEO: Prof.dr.Iris Vis ‘Overstap naar grootschalig gebruik van LNG gouden kans voor Nederland’

LNG Carriers (10)

Om een brede acceptatie van milieuvriendelijkere brandstoffen zoals (bio)LNG mogelijk te maken, is een nieuw distributienetwerk nodig. Daarbij gaan vraag en aanbod hand in hand. De ontwikkelde faciliteiten kunnen de positie van Nederland als transportland en LNG-distributeur versterken. Bovendien is de verworven logistieke kennis een uitstekend exportproduct. Dat zegt Iris Vis, hoogleraar Industrial Engineering aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Vis is projectleider van het Dinalog-project ‘Design of LNG networks’, een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, TU Eindhoven en het bedrijfsleven die erop is gericht de toepassing van LNG als transportbrandstof in Nederland op gang te brengen. ‘De ontwikkeling van een distributienetwerk voor LNG is potentieel een gouden kans voor Nederland om een hoofdrol te blijven spelen in de gasdistributie. LNG is bijvoorbeeld een van de brandstoffen die het mogelijk maken om aan de strenge emissie-eisen te voldoen die in 2015 gaan gelden voor zeeschepen.’

Logistieke uitdaging
LNG staat steeds meer in de belangstelling. Het is een relatief schone brandstof die, anders dan gas, in tankers en schepen kan worden vervoerd. Logistiek gezien zijn er nog uitdagingen, mede omdat er nog nauwelijks een distributienetwerk is van bunkerterminals en tankstations. Daardoor kan het nu nog zo zijn dat een tankauto achter een binnenvaartschip aanrijdt om het onderweg van LNG te voorzien.

Kip of ei-probleem
Om die problemen het hoofd te bieden, slaan producenten en gebruikers van LNG de handen ineen. Vis: ‘Het is een “kip of ei-probleem”. De transporteurs wachten op de tankstations en omgekeerd. Daarom zitten we om tafel met een kopgroep van infrastructuuraanbieders zoals Gasunie, Vopak en GDF Suez, faciliterende partijen als Groningen Seaports, en logistiek dienstverleners zoals Jan de Rijk Logistics en Intermodal Solutions.’

Blauwdruk
Het Dinalog-project ‘Design of LNG networks’ is gericht op de logistieke aspecten rondom de distributie en transport van (bio)LNG. ‘De betrokken partijen proberen tools te ontwikkelen die kunnen helpen bij investerings- en infrastructurele beslissingen en bij economische- en marktanalyses. Daarnaast wordt gewerkt aan een blauwdruk van de distributieketen van LNG, om op die manier een beeld te krijgen van mogelijke (korte en lange termijn) locaties voor bijvoorbeeld (mobiele) tankstations en bunkerfaciliteiten. Zo kan worden voorspeld hoe de vraag zich zal ontwikkelen, en hoe en waar je de brandstof het beste kunt aanbieden.’

Economische impuls
De transitie naar LNG betekent hoe dan ook een stevige economische impuls, stelt Vis. ‘Vrachtschepen en -auto’s moeten worden omgebouwd of vervangen, en er zijn investeringen nodig in tankstations en terminals. In de zogeheten Green Deal zijn duidelijke afspraken gemaakt voor de komende jaren: vijftig zeeschepen en vijf binnenvaartschepen zullen op LNG gaan varen en vijfhonderd vrachtauto’s zullen straks op LNG rondrijden.’

Meer… Rijksuniversiteit Groningen