VIDEO: Vrouwen per direct bij de Onderzeedienst

De Koninklijke Marine onderzocht in 2019 of het mogelijk is om in de huidige onderzeeboten met een gemengde bemanning te varen. Een jaar lang draaiden vrouwelijke bemanningsleden mee als ‘one-of-the-crew’, en met succes. Vanwege de positieve ervaringen laat de marine per direct vrouwen toe als bemanningsleden bij de Onderzeedienst.

View on Vimeo.

De Onderzeedienst was nog de enige plek binnen de Nederlandse Krijgsmacht waar vrouwen niet alle functies mogen vervullen. De varende functies stonden alleen open voor mannen die aan alle selectie-eisen voldoen. “Het stond al vast dat de nieuwe generatie onderzeeboten gemengde bemanningen krijgen, maar afgelopen jaar hebben we ervaren dat het nu al goed mogelijk is”, aldus Groepscommandant Onderzeedienst kapitein ter zee Herman de Groot.

Luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie Sitara

Hoewel de politiek en marine aparte voorzieningen aan boord altijd als belangrijke voorwaarde voor gemengd varen beschouwden, laat de situatie bij (NAVO-)partners zien dat het ook anders kan. Uit een recente inventarisatie bleek het ‘one-of-the-crew-concept’ zeer succesvol bij vergelijkbare onderzeediensten. In dit concept zijn er geen aparte voorzieningen aan boord voor vrouwen en wordt de bemanning als geheel gelijkwaardig gezien en behandeld.

“Met de pilot konden we vaststellen welke leefregels er moesten komen zodat vrouwen als one of the crew mee kunnen draaien”, licht De Groot toe. Uit Canadees/Australisch onderzoek kwam naar voren dat het strikt scheiden van leefruimten en sanitair een spelbreker vormde bij de integratie van vrouwen aan boord. “Op basis van die conclusie hebben we slechts kleinere aanpassingen gedaan om meer privacy te creëren. Aanpassingen die – zo later bleek – ook door de mannen in dank werden afgenomen.”

Defensie bouwt aan een toekomstbestendige organisatie, met een grotere diversiteit in het personeelsbestand. Een gemengd team presteert beter. Met verschillende karakters en denkwijzen worden zaken uit meer invalshoeken benaderd.