VNF ondersteunt levering via de waterwegen tot in het centrum van steden

Voies navigables de France (VNF) is zeer verheugd om de start van de operatie ‘Franprix gaat de Seine op’ (‘Franprix entre en Seine’) aan te kondigen. De operatie is uitgevoerd in samenwerking met Franse supermarktketen Franprix, logistiek- en transportbedrijf Norbert Dentressangle, Terminaux de Seine en Ports de Paris en vormt een mooi voorbeeld van de acties die VNF onderneemt om de stedelijke logistiek via de waterwegen te ontwikkelen.

Een innovatief experiment, resultaat van een samenwerking tussen leveranciers en VNF
Om de leveringen via de waterwegen bij de winkels van Franprix te vergemakkelijken, heeft VNF de verschillende operatoren ondersteund bij de opzet van hun project. Zo heeft de publieke instelling enkele van haar diensten aan de behoeften van de operatie aangepast en de openingsuren van de sluizen van Saint Maur en Créteil verlengd.

De totstandkoming van deze nieuwe verkeersstromen toont de capaciteit van de verschillende spelers van de binnenvaart, waaronder de havenbeheerder (Ports de Paris), de beheerder van de waterwegen (VNF), de transporteur (Terminaux de Seine), de logistieke expert (Norbert Dentressangle) en natuurlijk de verlader (Franprix), om zich te mobiliseren en hun competenties, ervaringen en knowhow te bundelen ten bate van een innovatief project.

Stedelijke logistiek via de waterwegen: een moderne oplossing aangepast aan alle soorten lading
Ondanks het feit dat het concept van stedelijke logistiek niet geheel vernieuwend is – aangezien dit soort verkeersstromen al plaatsvinden, vooral met betrekking tot bouwmaterialen – is het ‘Franprix’ project wel degelijk origineel: 1) het binnenvaarttransport betreft consumptiegoederen, 2) het project draagt indirect bij aan de aanpassing van het gedrag van logistieke managers door een oplossing via de waterwegen te integreren, en 3) het begunstigt een nieuwe consumptiewijze van huishoudens die meer nabijheid voor hun aankopen zoeken, als alternatief voor de grote winkelcentra die vaak verder buiten de stad gelegen zijn.

In navolging op de levering van materialen bij depots via de waterwegen (zoals paletten met cement of big bags met zand), het transport van afgegraven grond via stedelijk gebied om uiteindelijk losplaatsen grenzend aan de waterwegen te bereiken, het ophalen van te recyclen papier of grofvuil en het vervoer van ijzerafval naar verwerkingsgebieden, maakt de stedelijke logistiek voor consumentengoederen het aanbodpalet van de binnenvaart in de stad compleet door deze transportvorm aan alle publieke actoren te bieden.

VNF draagt eveneens bij aan de ontwikkeling van andere stedelijke logistieke projecten, zoals het transport van nieuwe auto’s en het ophalen van gebruikte auto’s waarvan de technische toepasbaarheid onlangs werd aangetoond bij een experiment aan de oevers van Bercy (Oost-Parijs). Andere voorbeelden betreffen de bevoorrading van buurtwinkels via de kanalen van Parijs en de ontwikkeling van het stedelijk passagierstransport dankzij de uitbreiding van het Parijse openbaar vervoersaanbod (STIF).

De binnenvaart: een logistieke factor waar men op kan bouwen
Stedelijke logistiek met behulp van de binnenvaart vermindert het wegtransport en leidt zodoende tot minder overlast van vrachtwagens in dichtbevolkt stedelijk gebied. De binnenvaart vermindert files en vervuiling en draagt bij aan een verbeterde veiligheid op de weg door een verlaagd risico op ongelukken. Het gebruik van aanvullende ‘groene’ vrachtwagens voor de laatste transportkilometers zijn eveneens minder belastend voor het verkeer en bij parkeren. Binnenvaarttransport draagt eveneens bij aan het optimaliseren van de logistiek rondom industriële zones en vormt een logistieke schakel waarop men kan bouwen.

Door te werken aan een gebruikersdimensie van de infrastructuur en door de kades voor zowel transport als wandelaars toegankelijk te maken, vormt stedelijk binnenvaarttransport een positieve waarde voor de doorkruiste gebieden dat alsmede bijdraagt aan een vergroot potentieel concurrentievermogen.

Meer… VNF