Volgende stap in North Sea Wind Power Hub op Doggersbank

Op 23 maart gaan TenneT TSO Nederland, TenneT TSO Duitsland en Energinet.dk uit Denemarken een trilaterale overeenkomst tekenen om samen te werken voor de verdere ontwikkeling van een omvangrijk, duurzaam Europees elektriciteitssysteem op de Noordzee, de North Sea Wind Power Hub. Met de ontwikkeling van de North Sea Wind Power Hub willen TenneT en Energinet.dk de energietransitie haalbaar én betaalbaar maken. Centraal in het plan ligt de aanleg van één of meerdere zogenoemde Power Link eilanden met interconnecties naar de Noordzeelanden, midden in de Noordzee op de Doggersbank

Volgens TenneT is de samenwerking een belangrijke stap om de North Sea Wind Power Hub rond 2050 te kunnen realiseren. De Hub zal sterk bijdragen aan het halen van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs.

Er zijn ook gesprekken met andere potentiële partners gaande. Het betreft hier niet alleen andere Transmission System Operators (hoogspanningsnetbeheerders) uit Noordzee landen zoals Noorwegen, Groot-Brittannië en België, maar ook andere (infrastructuur) ondernemingen. Het doel is om met meerdere partijen tot een consortium te komen dat de North Sea Wind Power Hub gaat realiseren.

North Sea Wind Power Hub: de visie
Omdat de realisering van de Europese doelstellingen voor reductie van de uitstoot van CO2 voor een aanzienlijk deel van duurzame elektriciteitsproductie moet komen, zijn zonne- en windenergie op grote schaal noodzakelijk. Bovendien zijn wind en zon complementair; meer zon van de lente tot en met de herfst en een grotere hoeveelheid wind in de koudere en donkerdere maanden.

Kortom, een duurzaam en stabiel energiesysteem van de toekomst heeft zowel zon als wind op grote schaal nodig. Dit is niet door individuele lidstaten te realiseren en vereist dus optimale samenwerking en synergie. De Europese politieke verklaring van 6 juni 2016 on energy cooperation beween the North Sea Countries is een belangrijke stap in die richting. De visie van de drie hoogspanningsnetbeheerders legt een basis, een uitgangspunt, voor een gezamenlijke Europese aanpak tot 2050 en richt zich specifiek op de ontwikkeling van de Noordzee als bron én als distributiecentrum voor wind energie. De geschikte locatie voor de Power Link (eiland) moet voldoen aan een aantal eisen: optimale windcondities, centrale ligging en relatief ondiep water. De Doggersbank voldoet aan alle voorwaarden als locatie voor het eiland.

Samenvattend bieden één of meerdere Power Link eilanden centraal op de Noordzee alles wat nodig is om wind ver op zee tot een succes te maken:

  • Grote windparken ver op zee sluiten aan op de Power Link, een eiland. Far shore wordt hiermee near shore en schaalgrootte betekent lagere kosten.
  • Gelijkstroomaansluitingen worden ook interconnectoren. De efficiency van deze verbindingen, normaal circa 40 procent groeit aanzienlijk.
  • Mensen, onderdelen en assemblagehallen kunnen op het eiland worden geplaatst waardoor de complexe offshore logistiek optimaal kan worden georganiseerd en vereenvoudigd.
  • Het Doggersbank-gebied kent veel en harde wind. Dit optimaliseert de opbrengst.
  • Het gebied is relatief ondiep. Hoe ondieper, hoe lager de bouwkosten van de windparken en het eiland.
  • Een eiland in een gebied met veel ruimte biedt de benodigde schaalgrootte om de kosten te verlagen (economies of scale).

Het samenwerkingsverband zal op 23 maart tijdens het North Seas Energy Forum in Brussel in het bijzijn van Europees Commissaris Maroš Šefčovič officieel worden bekrachtigd door Mel Kroon van TenneT en Torben Glar Nielsen van Energinet.dk.