Vopak: Q1 2013 Bedrijfsresultaat in lijn met Q1 2012

Vopak_Terminal_Europoort_Aerial_04

 

  • Het bedrijfsresultaat -exclusief bijzondere posten- bedroeg in het eerste kwartaal van 2013 EUR 138,4 miljoen (Q1 2012 herzien: EUR 139,2 miljoen).
  • Gedurende het eerste kwartaal van 2013 steeg de opslagcapaciteit (inclusief 100% voor joint ventures en geassocieerde ondernemingen) met 0,4 miljoen kubieke meter (cbm) naar een totaal van 30,3 miljoen cbm

Vooruitzichten (exclusief bijzondere posten):

  • Volgend op de 20% EBITDA-groei in 2012 en rekening houdend met de bescheiden capaciteitsuitbreidingen die in 2013 opleverd wordt, geen materiële veranderingen in de productvooruitzichten waardoor de gemiddelde bezettingsgraad naar verwachting rond 90% zal uitkomen, en de hogere pensioenlasten (een totale toename van ongeveer EUR 19 miljoen voor pensioenregelingen op basis van toegezegd pensioen en op basis van toegezegde bijdragen), verwacht Vopak in 2013 een EBITDA bij constante valuta te realiseren tussen EUR 760-800 miljoen. Zoals reeds medegedeeld bij de bekendmaking van het jaarresultaat van 2012 zullen de langetermijn financieringsactiviteiten die in 2012 werden afgerond, drukken op de ontwikkeling van de WpA ten gevolge van hogere nettofinancieringslasten.
  • Met de projecten in aanbouw zal naar verwachting 4,9 miljoen cbm opslagcapaciteit worden toegevoegd in de jaren 2013 tot en met 2015. De totale investering voor Vopak en haar partners in uitbreidingsprojecten brengt een kapitaaluitgave met zich mee van ongeveer EUR 1,9 miljard, waarvan de nog uit te geven netto-investering voor Vopak circa EUR 0,5 miljard bedraagt. De voltooiing van deze uitbreidingsprojecten resulteert naar verwachting eind 2015 in een wereldwijde opslagcapaciteit van ongeveer 35,2 miljoen cbm.

Eelco Hoekstra, Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van Koninklijke Vopak N.V.: 
“Ik ben blij een over het algemeen gezonde vraag naar opslagdiensten te zien in ons wereldwijde netwerk. Echter, het eerste kwartaal van 2013 toonde aan dat de Europese economie relatief zwakker is. In Nederland blijven we een lagere vraag zien naar opslag van ruwe olie en gasolie. Buiten Europa ben ik positief over de marktomgeving, onder andere gezien het optimisme in de chemiesector in Noord-Amerika, ingegeven door de ontwikkelingen op het gebied van schaliegas. Ook in Azië en het Midden-Oosten zien we een sterke vraag naar opslag, vanwege het feit dat energie van fundamenteel belang is voor de economische groei en verbeterde levensstandaarden.

Ik ben erg blij met de recente opening van Vopak Terminal Algeciras (Spanje) binnen ons wereldwijde netwerk van strategisch gelegen tankopslagterminals. Dit maakt deel uit van een portfolio van meer dan 20 uitbreidingsprojecten waaraan Vopak vandaag de dag wereldwijd werkt. Volgend op de sterke resultaten in 2012, hebben we het eerste kwartaal van 2013 een EBITDA -exclusief bijzondere posten- van EUR 188,9 miljoen bereikt; een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde periode in 2012 (herzien). Gedurende het eerste kwartaal van 2013 werden de winstgevende uitbreidingsprojecten in 2012 grotendeels teniet gedaan door hogere pensioenlasten en een lagere vraag naar opslag van ruwe olie en gasolie in Nederland. We blijven vertrouwen houden in de vooruitzichten voor ons bedrijf op lange termijn. Vopak zal in 2016 zijn 400-jarig bestaan vieren. Op grond van de huidige projecten in aanbouw en potentiële mogelijkheden voor verdere uitbreiding van Vopaks terminalnetwerk is het onze ambitie een EBITDA van EUR 1 miljard te realiseren in 2016. Om deze ambitie te kunnen realiseren, zijn naast andere factoren, de identificatie, de goedkeuring en succesvolle en tijdige uitvoering van additionele winstgevende uitbreidingsprojecten vereist, evenals ons continue vermogen om onze kostenbasis te beheersenn en een voortzetting van de prijs- en capaciteitstrends die worden waargenomen in onze bestaande terminals. Hoewel we een scala aan potentiële projecten bestuderen, blijven we streven naar een gedisciplineerde uitvoering van onze strategie voor wat het inzetten van kapitaal betreft.”

Volledig bedrijfsresultaat… Vopak