Waddenclub gaat weer actiepad op

TEXEL – De Waddenvereniging zoekt zijn heil in de toekomst meer in het actievoeren. Begonnen als actieclub die gaandeweg steeds meer diplomatieke en juridische wegen bewandelde, wil de vereniging terug naar de basis. Een motie van deze strekking is zaterdag op de algemene ledenvergadering op Texel aanvaard en door het bestuur overgenomen.

Bron: Leeuwarder Courant, 10-05-2004;