Waddengebied is het ‘Mooiste Natuurgebied’ van Nederland

  • binnenland

Het Nederlandse Waddengebied heeft de verkiezing van het Mooiste Natuurgebied van Nederland gewonnen. Het natuurgebied kreeg de meeste stemmen van het publiek en eindigde voor de nummers 2 en 3: de Veluwe en Hollands Duin. Dat werd bekendgemaakt in De Wereld Draait Door op 31 oktober, door staatssecretaris Martijn van Dam en prof. Mr. Pieter van Vollenhoven.

De titel onderstreept de bijzondere waarden van het Waddengebied. Naast dat de Waddenzee door UNESCO al is uitgeroepen tot Natuurlijk Werelderfgoed is het nu officieel ook de mooiste natuur van Nederland. Het gebied omvat 14% van het oppervlak van ons land. Een belangrijk deel van de wereldpopulatie van trekvogels gebruikt het wad als tankstation tijdens de trek. Voor de 6 miljoen vogels die jaarlijks in dit gebied broeden of overwinteren is het een onmisbare schakel om te overleven. En meer dan 15.000 zeehonden vinden er rust en ruimte.

300.000 euro voor Waddengebied
Als winnaar van de verkiezing van het Mooiste Natuurgebied ontvangt het Nederlandse Waddengebied een bedrag van 300.000 euro wat ingezet wordt voor zorgvuldig natuurbeheer, het recreatieve en educatieve aanbod uitbouwen en het Waddengebied in de etalage zetten.

Belangrijke rol Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat zorgt in het Waddengebied onder andere voor bescherming tegen hoog water, beheer van het watersysteem en schoon water, bereikbaarheid van de eilanden, beheer van vaargeulen en verkeersbegeleiding van scheepvaart.

Related news

List of related news articles