Waddenzeedebat, samen koersen op ‘natuurlijke’ economische kracht

Op 13 juni zetten gemeentebestuursleden van Den Helder, Harlingen, Eemsmond en Delfzijl een concrete stap om handen en voeten te geven aan de economische en ecologische ontwikkeling van de Waddenzeehavens. Onder leiding van Tineke Netelenbos is de koers uitgezet om de havens in het Waddengebied – dat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat – duurzaam te ontwikkelen zodat de natuur ook profiteert van economische groei en bloei.

Met een Bestuurlijk Statement nemen de gemeenten op 13 juni het initiatief om te zorgen dat de visie ook wordt uitgevoerd. Er zijn meerdere projecten beschreven die een economische, duurzame impuls geven aan de havenontwikkeling en aan de ecologische waarden van het waddengebied.

Voor de uitvoering van de projecten wordt financiering gezocht bij het Waddenfonds. Gedeputeerde van de provincie Groningen Wiebe van der Ploeg vormt met twee collega’s van Fryslân en Noord Holland het dagelijks bestuur van het Waddenfonds. Om hem en de vele andere betrokkenen een goed beeld te geven, licht Tineke Netelenbosch de koers van de Waddenzeehavens toe, en presenteren negen projecten zich op een markt. De deelnemers aan het debat kunnen de dialoog aangaan met de projectvertegenwoordigers, zodat alle deelnemers goed geïnformeerd met de panelleden in debat kunnen gaan.

De panelleden zijn:
-Tineke Netelenbos, voorzitter Raad van Advies Waddenzeehavens – Albert Engelsman, directeur Wagenborg – Gerrit van Werven, directeur Energy Valley – Arjan Berkhuysen, directeur Waddenvereniging -Zheng Bing Wang, hoogleraar TU Delft (Building with nature)

Wiebe van der Ploeg neemt de uitkomsten van deze dag mee, om in een later stadium te beoordelen of de projecten voor financiering vanuit het Waddenfonds in aanmerking komen.

Het Waddenzeehavendebat is op 13 juni om 14.00 uur in Post Plaza, Tweebaksmarkt 25 in Leeuwarden.

Meer… Waddenzeehavens