Watersport en Friesland Bank: expertisecentrum

De Friesland Bank gaat zich (ook) specialiseren in watersport. Daartoe zal een kenniscentrum worden ontwikkeld die ondersteuning moet geven aan watersportbedrijven en individuele watersporters.

Bron: Watersportalmanak, 11-04-2007;