Weer nieuwe gastlessen over zeevarend beroep op basisscholen

GastlessenZeebenenGezocht

Vanaf 10 september start de zesde editie van Zeebenen in de klas. Kapiteins, loodsen, stuurlieden en werktuigkundigen geven door het land gastlessen op basisscholen. Jaarlijks bezoeken zij meer dan 300 basisscholen om leerlingen te interesseren voor het zeevarende beroep.

De gastles duurt doorgaans een uur tot anderhalf uur. De leerlingen stellen tal van vragen. Hoe bestuur je een schip? Hoe woon en werk je aan boord van een schip? Wat gebeurt er als je ziek wordt? Is de zeevaartschool een leuke opleiding en hoe is het om zover van huis te zijn? De leerkrachten ontvangen vooraf de gastles een aantal introductielessen over taal, aardrijkskunde en geschiedenis en handvaardigheid.

De campagne Zeebenen in de Klas is een initiatief van de Taskforce Arbeidsmarkt Zeevarenden (TAZ) een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), Nautilus International, Nederlands Loodswezen, Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij (NVKK) en het Nederlands zeevaartonderwijs.

Meer… KVNR en Zeebenen Gezocht