Werkzaamheden bij Oosterscheldekering

Rijkswaterstaat start woensdag 6 november met het bestorten van diverse locaties op en aan de rand van de bodembescherming van de Oosterscheldekering. Het betreft hier de locaties Noordlandbuitenhaven, stroomgat Schaar Noordzee- en Oosterscheldezijde en stroomgat Roompot Noordzeezijde. De werkzaamheden worden in week 51 afgerond.

Rond de Oosterscheldekering liggen matten en blokken om het wegspoelen van zand – erosie – te voorkomen. Dat is de bodembescherming. Aan de randen van die matten – op minimaal 600 meter van de Oosterscheldekering – ontstaan van nature zogenoemde ontgrondingskuilen door stroming. Dit was in het oorspronkelijke ontwerp reeds voorzien. In 2012 is geconstateerd dat de hellingen van deze kuilen te steil waren geworden waardoor schade is ontstaan aan de bodembescherming.

Om de schade te herstellen en om de stabiliteit van de Oosterscheldekering en de aangrenzende waterkeringen ook in de toekomst te waarborgen is in 2012 een bestortingsprogramma opgesteld. De uitvoering van dit bestortingsprogramma loopt tot en met 2014. De bestortingen van november 2013 zijn onderdeel van dit programma. De Oosterscheldekering heeft altijd aan de wettelijke norm voldaan.

Meer… Rijkswaterstaat