Westland vanuit Delft onbereikbaar voor pleziervaart

Watersporters maken zich grote zorgen over de plannen om Delft vanaf het Reinier de Graafgasthuis te verbinden met de A4 door het doortrekken van de Hooipolderweg in Den Hoorn. Hierdoor zal veel meer verkeer gaan rijden over de brug over de Gaag, de belangrijkste vaarroute van Delft naar Midden-Delfland en het Westland. Deze zeer lage brug kan straks veel minder vaak voor allescheepvaart open gaan, waardoor Delft vanuit Midden-Delfland onbereikbaar wordt voor schepen. Vertegenwoordigers van de watersport trekken met brieven aan de bel bij de provincie en omliggende gemeenten.

Tijdens een bewonersavond in het Stanislascollege uitten omwonenden flinke kritiek op de plannen. Bewoners zijn bang straks veel last van stank en lawaai van het verkeer te krijgen. Bij een geopende brug neemt die overlast toe. Over deze brug gaan straks namelijk 25.000 voertuigen per dag rijden, in de spits circa 30 auto’s per minuut. Guido van der Wedden van de AWP Delfland was bij de informatieavond: “Als de brug 5 minuten open moet om een sloepje door te laten, ontstaat er een rij van 150 wachtende auto’s. Dit betekent dat de brug straks in de ochtend- en avondspits helemaal niet meer open kan. Maar ook buiten de spits zullen lange, stinkende files ontstaan bij elk passerend scheepje. Volstrekt onaanvaardbaar, zowel voor omwonenden als watersporters.”

De brug moet voor de toename van het verkeer worden verbreed. Een optie zou zijn de vaste doorvaarthoogte van de brug meteen met 1.20 meter te verhogen tot 1.80 cm. Voor omwonenden is dit niet voldoende, zij willen de weg helemaal niet: “Je kunt ook via de provinciale weg vanaf de A4 bij het ziekenhuis komen. Wij zien het nut van deze weg niet.”