Willems en Chart starten samenwerking voor levering LNG-installaties aan de binnenvaart

  • binnenland

Willems [2]

Tijdens de vakbeurs Maritime Industry, die van 13 t/m 15 mei in Gorinchem wordt gehouden, hebben Willems RVS Aluminium B.V. en Chart Ferox een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling, levering en installatie van complete LNG-installaties voor de scheepvaart ondertekend. Chart Ferox, een dochteronderneming van Chart Industries Inc., is een van de grootste leveranciers van LNG-technologie ter wereld. Het bedrijf maakt LNG-tanks, pijpleidingsystemen en apparatuur voor het monitoren, regelen en beveiligen van LNG-systemen. Willems RVS Aluminium B.V. is ook al lange tijd actief in de scheepsbouw. Het bedrijf levert en installeert onder meer (dek)leidingsystemen en machinekamers. Door de bundeling van kennis en ervaring kunnen Willems RVS Aluminium B.V. en Chart Ferox nu complete LNG-installaties voor de binnenvaart leveren.

De verwachting is, dat het gebruik van LNG als brandstof voor de scheepvaart de komende jaren snel zal toenemen. Dat heeft vooral te maken met strengere wet- en regelgeving voor de emissies van schepen. Er zullen de komende jaren steeds meer gebieden komen, waar de uitstoot drastisch beperkt wordt. Schepen, die niet aan de emissie-eisen voldoen, worden uit die gebieden geweerd. Door het gebruik van LNG als brandstof kunnen schepen aan de strengere emissie-eisen voldoen, omdat LNG de meest milieuvriendelijke fossiele brandstof is. De uitstoot van CO2 is bijvoorbeeld de helft van die van dieselmotoren, de uitstoot van stikstofoxide is aanzienlijk lager, terwijl er helemaal geen uitstoot is van fijnstof en zwaveloxide. Motoren op LNG zijn bovendien aanzienlijk stiller. Omdat LNG als brandstof goedkoper is en LNG-motoren een langere levensduur en minder onderhoud hebben, is LNG ook uit bedrijfseconomisch perspectief een interessant alternatief. Willems RVS Aluminium B.V. en Chart Ferox verwachten, dat de scheepvaart de komende drie jaar op grote schaal op LNG als brandstof zal overstappen. Dat vereist niet alleen de inbouw van LNG-voorzieningen in schepen, maar ook de aanleg van infrastructuur voor het bunkeren van LNG.

Willems RVS Aluminium B.V. en Chart Ferox hebben tijdens de vakbeurs Maritime Industry een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling, bouw, levering en installatie van LNG-installaties in de scheepvaart. Chart Ferox, dat vestigingen heeft in Tsjechië en Duitsland, is een van de grootste leveranciers van LNG-technologie ter wereld en levert equipment voor de hele keten van de liquefactie van aardgas, het transport, de opslag en distributie. Het bedrijf heeft al meer dan 10.000 LNG-tanks voor voertuigen en al meer dan 100 LNG-tankstations geleverd. In de vestiging in het Tsjechische Decin is een kenniscentrum gevestigd voor de toepassing van LNG als brandstof voor de scheepvaart. In de fabriek in Decin worden diverse uitvoeringen van LNG-tanks gebouwd. Behalve geïsoleerde tanks en pijpleidingsystemen levert Chart Ferox bunkerstations voor de overslag van LNG en controle- en beveiligingssystemen.

Willems is eveneens al vele jaren actief in de scheepsbouw. Het bedrijf ontwerpt en installeert verwarmingssystemen, ladingtanks, dekleidingen, rolluiken voor het afsluiten van laadruimten, loopbruggen voor binnenvaart- en passagiersschepen en aluminium bovenbouwen voor luxe jachten. Daarnaast heeft Willems veel ervaring met leidingsystemen, laad- en lossystemen voor olie, chemicaliën en gassen en de installatie van machinekamers. Dankzij de samenwerking met Chart Ferox kan Willems een integrale oplossing bieden, die bestaat uit LNG-tanks, leidingen en besturing van LNG in machinekamers. De samenwerking richt zich in eerste instantie op de binnenvaart in Nederland.

Meer… Willems

Related news

List of related news articles