Windmolenparken dreigen scheepvaart naar havens te hinderen

De geplande windmolenparken voor de Belgische kust zullen een probleem vormen voor de vlotte bereikbaarheid van de Vlaamse zeehavens. Over dit probleem vindt deze week overleg plaats tussen de Vlaamse overheid en andere instanties.

Volgens Jacques D’Havé, administrateur-generaal van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, zal minstens een kwart van de schepen hinder ondervinden als de voorziene concessiegebieden niet worden aangepast.

Bron: De Lloyd, 09-06-2009;