Zeevaart blij met wetsvoorstel private bescherming

  • binnenland

De KVNR en Nautilus International reageren verheugd op het initiatief wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Han ten Broeke (VVD) om wettelijk te regelen dat rederijen onder strikte voorwaarden op koopvaardijschepen onder Nederlandse vlag private gewapende beveiligers mogen inhuren om zich te beschermen tegen piraterij.

Het huidige kabinetsvoorstel ‘Beleidsstandpunt bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij’ biedt een goede basis. “Maar helaas is het tempo zeer traag om tot een wetsvoorstel te komen als gevolg van een verdeelde coalitie in de Tweede Kamer. Door het VVD-initiatief van Han ten Broeke worden de reders goed geholpen. Een goede zaak”, aldus KVNR-voorzitter Tineke Netelenbos.

Zo snel mogelijk een regeling voor private beveiliging
De sociale partners, KVNR, vakbond Nautilus International, Nederlandse Vereniging Kapiteins ter Koopvaardij (NVKK), andere maritieme organisaties en VNO-NCW vinden dat de Tweede Kamer zo snel mogelijk met een wettelijke regeling moeten komen om private gewapende beveiliging toe te staan. Zij blijven zich tot het uiterste inspannen om dit gerealiseerd te krijgen voor die reders en schepen waarvoor een militair team (VPD) geen oplossing is, de VPD – tenzij benadering.

Sinds 2008 wordt gevraagd om effectieve bescherming tegen piraterij in en rond Somalië. Naast de inzet waar mogelijk van militaire teams (VPD’s) maakt ook het kunnen inzetten van private gewapende beveiligingsteams een noodzakelijk onderdeel uit van een sluitende aanpak.

Private beveiliging om de veiligheid en het Nederlandse maritieme vestigingsklimaat
Het toestaan van private beveiliging is nu dringend nodig om de veiligheid van de bemanning te waarborgen en om verdere schade voor het Nederlandse maritieme vestigingsklimaat, het Nederlandse vlagregister en daarmee voor de Nederlandse werkgelegenheid en economische groei te voorkomen.

Internationaal staan alle Europese landen de inzet van private gewapende bewakers wel toe. Nederland verkeert ondertussen in een isolement met het niet toestaan van private beveiligers volgens de KVNR.

Related news

List of related news articles