Zeevrachtenmarkt: Eind aan daling voor capasizers

Aan de daling van de huren en vrachten voor de capesizers lijkt een einde te zijn gekomen al ligt de Chinese invoer van ijzererts nog op een laag niveau. Die invoer is voor de capesizers de drijvende kracht, wel neemt het vervoer van kolen toe door de bouw van kolen gestookte energiecentrales in vooral India en China. Indonesië is een belangrijke leverancier van kolen waarvan tot nu toe vooral de supramaxen profiteren.

Bron: Schuttevaer, 18-08-2010;