Zitting over de weigering om maatregelen te treffen voor een boomkorvisserij.

Boomkorvisserij is een visserijmethode waarbij met een viskotter twee sleepnetten over de zeebodem worden getrokken. De vangst bestaat vooral uit platvis.

Greenpeace had om maatregelen tegen deze vorm van visserij gevraagd. Het gaat om boomkorvisserij in de Noordzee op vijf tot twintig meter diepte ten noorden van Bergen, in de Doggersbank en in de Noordzee ten zuiden van Bergen tot aan de Voordelta. De zitting gaat ook over de weigering door de minister om maatregelen te treffen tegen de boomkorvisserij in de Voordelta en in de Noordzeekustzone ten noorden van Petten (tot vijf meter diepte). Volgens Greenpeace is voor deze vorm van visserij een zogenoemde ‘natuurvergunning’ verplicht. De boomkorvisserij heeft volgens haar namelijk negatieve effecten voor de platvis en voor de hiervan afhankelijke vogelsoorten roodkeelduiker, zwarte zee-eend, eider en topper. Zonder zo’n vergunning wordt in strijd gehandeld met de wet, aldus Greenpeace. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu voert aan dat hij geen maatregelen kan treffen aangezien een deel van de boomkorvissers niet onder de Nederlandse vlag vaart. Tegen de vissers die wel onder de Nederlandse vlag varen wil hij niet optreden, aangezien hij dat niet eerlijk vindt. Wat betreft de visserijactiviteiten in de Doggersbank voert hij aan dat Nederland niet bevoegd is om handhavend op te treden. Dit gebied valt namelijk in de Exclusieve Economische Zone waarvoor volgens de staatssecretaris de Europese Commissie verantwoordelijk is.

Meer… Raad van State