3600 ESI schepen presteren duurzamer dan norm

Vijf jaar nadat de International Association for Ports and Harbors (IAPH) de Environmental Ship Index (ESI) ontwikkelde, staan ruim 3600 schepen op deze lijst. Al die schepen presteren beter dan de wettelijke norm voor de uitstoot van schepen. Bovendien komen die schepen in aanmerking voor een beloning van 40 zogenoemde ‘incentive providers’ die ESI ondersteunen.

Op vrijdag 4 december presenteert de IAPH de resultaten van vijf jaar ESI in Parijs. Dat gebeurt op een bijeenkomst die gelieerd is aan COP21, de Klimaattop van de Verenigde Naties. “We zijn heel trots op dit resultaat”, aldus Fer van de Laar. Hij was namens de IAPH de afgelopen vijf jaar nauw betrokken bij de index. “Voor havens blijkt ESI een simpel maar sterk instrument om scheepseigenaren te ondersteunen die voorop lopen, beter presteren dan wettelijk is voorgeschreven en daardoor een bijdrage leveren aan een beter milieu en een ‘licence to operate’ voor de haven. ”

Milieuprestatie
ESI is een certificaat dat per 1 januari 2011 op verzoek wordt verstrekt door het World Ports Climate Initiative van de International Association for Ports and Harbors, een belangenbehartiger van circa 200 havens over de gehele wereld. De ESI is ontworpen door de havens van Le Havre, Bremen, Hamburg, Antwerpen, Amsterdam en Rotterdam. De index geeft de milieuprestatie van schepen weer over de uitstoot van luchtverontreiniging (NOx en SOx) en CO2. Op een schaal van 0 tot 100 worden de prestaties weergegeven. Een score van 1betekent al een verbetering t.o.v. de huidige milieuregelgeving voor scheepvaart, 100 is uitzonderlijk goed. Van de 3610 ESI-schepen hebben 175 zeeschepen een score van boven de 50. Vier van deze schepen halen de maximale score van 100!

Beloning
Havens en andere nautische dienstverleners over de hele wereld kunnen de index gebruiken om schepen te belonen en zodoende duurzaam gedrag in de scheepvaart te stimuleren. Inmiddels zijn er 40 beloners. Daaronder zijn havens als Long Beach en Tokyo maar ook kleinere zoals Port Nelson in Nieuwe Zeeland en Flam in Noorwegen  De beloningen variëren van een korting ter grootte van ongeveer vijf procent van het havengeld tot wel 100%. “Het aantal incentiveverstrekkers stagneert nu maar we werken er hard aan om dat weer te doen stijgen want als er havens bij komen, komen er ook schepen bij”, aldus Van de Laar.

Toekomst ESI
De deelnemende havens bespreken de toekomst van ESI.  “De milieuregelgeving voor scheepvaart wordt steeds strenger en we willen toch dat de schepen nog steeds in aanmerking komen voor ESI korting. We willen efficiënt vaargedrag blijvend stimuleren, maar het is niet gemakkelijk om daar standaards voor te ontwikkelen. Er zijn veel factoren waar rekening mee moet worden gehouden; ladingsoort, motors, inhoud, diepgang en dat is complex. Maar daar hebben we wat op gevonden:  Elk schip is vergelijkbaar met zichzelf. Schepen die nu aan ons opgeven hoeveel mijlen ze per jaar hebben gevaren en hoeveel brandstof ze hebben gebruikt, krijgen van ons aanmoedigingspunten. Als we die gegevens over drie jaar hebben, kunnen we gaan vergelijken of ze efficiënter hebben gevaren in het jaar dat daarop volgt. Daar zou je een nieuwe beloning aan kunnen verbinden”, aldus Fer van de Laar.

Meer… ESI