5 miljard voor schonere internationale zeevaart

De mondiale zeevaartsector heeft op 17 december bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de VN een baanbrekend voorstel ingediend voor een internationaal innovatiefonds. Gedurende een periode van 10 jaar willen de reders dit fonds vullen met minimaal 5 miljard dollar voor het reduceren van de CO2-uitstoot van de bedrijfstak. Via een verplichte toeslag op de scheepsbrandstof moet het een effectief instrument zijn om de eigen verduurzaming te versnellen.

Wereldwijd wordt 90 procent van de verhandelde goederen vervoerd over zee. Hiermee is de internationale zeevaart verantwoordelijk voor ongeveer 2 procent van de wereldwijde uitstoot van CO2. Om de doelstellingen van het Parijse Akkoord te halen, is het noodzakelijk om de reductie van CO2-uitstoot te versnellen, ook in de zeevaart.

  • Op 18 december vraagt de internationale redersgemeenschap aan IMO om volgens een uitgewerkt plan een innovatiefonds en R&D-organisatie in het leven te roepen.
  • De reders dragen de komende 10 jaar minimaal 5 miljard dollar af aan het fonds.
  • Het fonds moet de komst van emissieloze zeeschepen versnellen.
  • Innovatietrajecten binnen de Nederlandse maritieme sector krijgen dankzij het innovatiefonds ook een extra impuls.

Innovatie speelt een essentiële rol

Voorzitter Esben Poulsson van de International Chamber of Shipping over het voorstel: “De coalitie van sectorverenigingen achter dit voorstel tonen krachtig leiderschap. Innovatie speelt een essentiële rol in het ontwikkelen van de technologieën. Het voorstel wordt gekenmerkt door eenvoud, verifieerbaarheid en haalbaarheid. We hopen dat overheden dit gedurfde initiatief steunen.”

Toeslag van 2 dollar per ton scheepsbrandstof

Poulsson verwijst naar de overheden omdat het voorstel uiteindelijk door de lidstaten in IMO moet worden goedgekeurd. Om de kans op succes in IMO te vergroten en om het instrument wereldwijd betaalbaar te maken, is gekozen voor een toeslag van 2 dollar per ton scheepsbrandstof. Nederlandse inzet is dat dankzij het innovatiefonds ook de Nederlandse zeevaart jaarlijks extra kan investeren in ontwikkeltrajecten voor schone schepen.

“Het initiatief toont aan dat de reders vooruit willen. De redersgemeenschap pleit al langere tijd voor een mondiale oplossing. Bovendien, en dat is gelet op de samenstelling van onze Nederlandse sector een belangrijke, levert dit fonds geen extra belemmeringen op voor bijvoorbeeld het MKB”, aldus beleidsadviseur Klimaat en Milieu Nick Lurkin namens de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders.

IMO-Klimaatakkoord Zeevaart

Vorig jaar is de mondiale maritieme regelgever van de VN, de Internationale Maritieme Organisatie, een klimaatakkoord voor de zeevaart overeengekomen. Vanwege het mondiale karakter van de maritieme sector is dit akkoord belangrijk. CO2-uitstoot van de internationale zeevaart kan immers niet door individuele landen worden geregeld. Met dit voorstel voegt de internationale redersgemeenschap zelf daad bij het woord.