77 procent technisch Nederland ervaart tekort aan technici

Een ruime meerderheid (77%) van de professionals die werkzaam zijn in de techniek ervaart een tekort aan technici. 23 procent geeft aan dit tekort niet te voelen. Dit blijkt uit online onderzoek van ROVC, partner in trainingen en opleidingen voor technisch Nederland, onder 228 respondenten.

Met het oog op het naderende tekort van 155.000 technici in 2016, is dit onderwerp voor de technische industrie actueler en urgenter dan ooit. De Nederlandse technische sector staat voor een grote uitdaging. Naast het kwantitatieve tekort, heeft de technische branche ook te maken met een kwalitatief tekort. Vaak sluit het niveau van kennis en kunde van pas afgestudeerde technici niet aan op hetgeen de markt naar op zoek is. Ook zien veel bedrijven dat allround inzetbare medewerkers steeds belangrijker worden.

John Huizing, algemeen directeur van ROVC: “Het is bijna 2016. Volgens diverse berekeningen kampt de technische sector binnen enkele maanden met een tekort van 155.000 technici. Het minder populaire imago en de vergrijzing spelen de technische branche al jaren parten, maar lijken nu echt tot een hoogtepunt te komen. Er zijn genoeg initiatieven vanuit de overheid en het onderwijs die beide zaken aanpakken. Deze zijn echter vaak gericht op de lange termijn. Het verwachte tekort is echter nu al merkbaar in de sector. Proactief het tekort aan technici te lijf gaan is dus pure noodzaak. Denk aan gezamenlijke bedrijvenscholen of de inzet van zij-instromers. Waar een wil is, is een weg. Dat geldt ook voor de aanpak van dit probleem.”

Meer.. ROVC