´80 mm optimum voor tong´

De 80 mm is een optimum voor de tongvisserij. De overtuiging van de Nederlandse platvisvloot is dat een maaswijdte-experiment in de praktijk dit zal aantonen. Deze week, week 48, vond de tweede meetweek van het maaswijdteproject plaats. De deelnemende schepen hebben schol- en tongvangsten uit kuilen van 70, 80 en 90 mm doorgemeten om het effect van maaswijdte op de vangstsamenstelling te bepalen.

Bron: visserijnieuws.nl, 02-12-2006;