Aantal zeeschepen neemt weer toe in Rotterdamse haven

  • binnenland

In 2015 kwamen 29.122 zeeschepen aan, tegen 29.014 in 2014. Voor het eerst sinds 2007 nam het aantal schepen in de Rotterdamse haven iets toe. In 2007 arriveerden er nog 37.097 zeeschepen.  

Jaarlijks doen zon’110.000 binnenvaartschepen de haven aan naast de bijna 30.000 zeeschepen.

2015 was ook een veilig jaar. Het aantal significante ongevallen daalde het afgelopen jaar van twaalf naar zeven. Dit maakte (rijks)havenmeester René de Vries bekend tijdens de presentatie van de nautische jaarcijfers in het World Port Center op 25 februari. Verder kwamen er op die bijeenkomst onderwerpen aan de orde als waterverontreinigingen, havenbeveiliging, beveiliging van de terminals, vluchtelingenproblematiek en vaarsnelheid. René de Vries bleef extra stil staan bij de voor- en nadelen van de verbeterde nautische informatievoorziening: “Steeds makkelijker informatie uitwisselen is goed voor de doorvoersnelheid van ladingstromen, maar het vraagt ook wat van de digitale weerbaarheid van de gebruikers van de haven en die krijgt in 2016 extra aandacht!” Het Havenbedrijf gaat samen met de douane, Gemeente Rotterdam en het Openbaar Ministerie in overleg met het bedrijfsleven voor een actieplan.

Meer… Port of Rotterdam 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten