Abonnement systeem ‘overig scheepsbedrijfsafval’ ook in haven Amsterdam

Vanaf 1 november dragen binnenvaartschippers zelf de kosten voor de afgifte van overig scheepsbedrijfsafval, waaronder huisvuil en niet-oliehoudend klein gevaarlijk afval (KGA). Schippers kunnen langs de rijks vaarwegen alleen nog afval afgeven als zij een abonnement hebben afgesloten bij de SAB Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten. Havenbedrijf Amsterdam NV sluit zich aan bij dit beleid van Rijkswaterstaat waardoor in de Amsterdamse haven dezelfde regels gelden als op het Rijkswater.

Binnenvaartschepen die in het bezit zijn van een abonnement en in de havens van Amsterdam hun afval willen afgeven, kunnen dit doen bij de inzamelvaartuigen van MARPOL BV. Schippers betalen op dit moment geen extra heffingen voor afval in het Amsterdamse binnenhavengeld en daar komt met dit aangekondigde beleid geen verandering in.

Havenbedrijf Amsterdam draagt zorg voor de kosten van de inzamelstructuur in haar haven, waardoor de milieuboten in de haven kunnen varen. De schipper betaalt de afgifte van de overige scheepsafvalstoffen op basis van het afgesloten abonnement bij het SAB.

Meer… Port of Amsterdam