Afval op cruiseschepen krijgt tweede leven dankzij turbo-dryer

SustainableCruie

De resultaten van het project ‘Sustainable Cruise’ zijn bekendgemaakt. Mede gefinancierd door de EU vanuit het LIFE+ programma levert het bijna drie jaar durende project een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van afval aan boord van cruiseschepen.

In september 2011 startte het Sustainable Cruise (Duurzame Cruise) project, met als doelstelling het testen en evalueren van nieuwe afvalverwerkingsprocessen en technieken die in lijn zijn met de Europese richtlijn voor afval.

Projectleider was Costa Cruises, als initiatiefnemer van het project en na het aan de EU te hebben voorgesteld met een aantal Italiaanse partijen zoals research centers op het gebied van duurzaamheid en havens. Als proefschip werd gekozen voor de Costa Pacifica. Voor het eerst in de cruise industrie was het uitgangspunt dat afval mogelijk een nieuwe grondstof kan zijn.

Het meest in het oog springende experiment betrof de installatie van een zogenaamde turbo-dryer. Bio-afval werd met dit prototype in twee verschillende fases behandeld: eerst koken en dan drogen. Hierdoor werd het volume van het afval aanzienlijk verminderd. Bovendien bleek het restproduct over dezelfde proteinen en voedingswaardes te beschikken als het origineel, waardoor het gebruikt kan worden als basis materiaal voor diervoeders. Olie en vetten die vrijkwamen bij dit proces bleken over eigenschappen te beschikken die zeer goed herbruikbaar zijn als bio-brandstof. De turbo-dryer kan zelfs PET plastic verwerken tot PET korrels die zo weer aan een nieuw leven kunnen beginnen, of papier geschikt maken om te recyclen.

Het project testte ook de naleving van de binnenlandse en Europese richtlijnen op het gebied van afvalverwerking en signaleerde verbeterpunten die nodig zijn om duurzaamheid in de cruisesector te stimuleren. Zo staat de huidige Italiaanse regelgeving m.b.t. afval niet toe de restproducten van de turbo-dryer aan te duiden als ‘secundaire grondstof’. Dit betekent dat het restproduct volgens de wet nog steeds afval is, waardoor het niet op de markt gebracht kan worden.

Het project wordt gezien als een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid. Het reikt een aantal praktische handvatten aan om het afval op cruiseschepen al bij de bron te verminderen, bijvoorbeeld door met leveranciers afspraken te maken over de verpakkingen. Daarnaast geeft het rapport adviezen om de wetgeving aan te passen, waarmee het voor de cruise industrie economisch haalbaar wordt het afval al aan boord te verwerken. Sustainable Cruise fungeert dan ook als test case voor de gehele sector.

Meer… Costa Cruises