Akkoord bereikt voor nieuwe cao waterschappen

Na grondig beraad hebben de waterschappen en de vakbonden FNV, CNV en CMHF een principeakkoord afgesloten voor een nieuwe cao met afspraken voor 2015 en 2016. Dit innovatieve akkoord biedt medewerkers, jong en oud, meer werkzekerheid, nieuwe mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en een salarisverbetering.

Investeren in werk
Werkzekerheid is een belangrijk uitgangspunt van het cao-akkoord. Denk hierbij aan: het actief werk maken van werk, het fit kunnen blijven doorwerken en het investeren in loopbanen waarbij medewerkers zelf de regie voeren over hun carrière. Werkzekerheid voor medewerkers betekent voor de komende 6 jaar: meer investeren in werken, waarbij generaties worden verbonden. Hierbij wordt ingespeeld op de nieuwe wetgeving.

Salaris 2015-2016
De nieuwe cao voorziet in een salarisverbetering. Per 1 januari 2015 zijn de salarissen verhoogd met 0,73%. In de zomer van 2015 ontvangen medewerkers eenmalig een bedrag van 750 euro. In 2016 vindt een salarisverhoging plaats van 1,5%.

De 23 waterschappen in Nederland zijn onder meer verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. Ongeveer 11.000 mensen zijn werkzaam bij de waterschappen.

Meer…