‘Alle hens aan dek’

Op 25 juni werd in Amsterdam het werkprogramma Zeehavens 2014-2016 ondertekend door minister Melanie Schultz van Haegen, de vijf Nederlandse zeehavens (Rotterdam, Amsterdam, Zeeland, Moerdijk en Groningen), de zeehavenindustrie en topteam logistiek. Doel is om samen te werken aan het versterken van de nationale én internationale positie van de zeehavens.

Het programma heet ‘Alle hens aan dek’ en bevat zes speerpunten: de zeehavens en Europa, bereikbaarheid en logistiek, ondernemerschap en arbeidsmarkt, duurzaamheid en innovatie, zeehavens en hun omgeving en als laatste havensamenwerking en de borging van publieke belangen. Samen omvatten deze speerpunten ongeveer 20 actiepunten, waarvan tien door de overheid en tien voor de zeehavens en –industrie uitgevoerd zullen worden. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het creëren van mogelijkheden om toekomstig personeel op te leiden door zeehavens en -industrie, zodat hun competenties aansluiten bij de toekomstige vraag in de havens.

Lef
Schultz van Haegen: “Op dit moment doen de Nederlandse zeehavens het goed. We staan bovenaan op internationale lijsten, bijvoorbeeld op het gebied van dienstverlening en ook de verbinding met het achterland wordt gewaardeerd. We kunnen deze positie echter alleen handhaven als we gezamenlijk aan de slag gaan. Het getuigt van lef dat deze concurrenten van elkaar contact met elkaar gezocht hebben. Uiteindelijk gaan we daarmee onze voorsprong behouden.” AK

Related news

List of related news articles