Amerikanen dicteren veiligheidsniveaus in havens

Rotterdam – Wie niet voor de Amerikanen is, is tegen ze. Met dat adagium dicteren de Verenigde Staten ook de veiligheidsniveaus in de havens. Na de bilaterale afspraken over de controle van voor de VS bestemde containers en afspraken met aan import gerelateerde handelspartners, schroeven de Amerikanen havenveiligheid verder op. Vanaf 1 juli volgend jaar moeten alle havenfaciliteiten en schepen eigen veiligheidsplannen hebben.


Met al hun macht hebben de VS het voor elkaar gekregen dat de internationale maritieme organisatie IMO de nieuwe veiligheidscode voor havens en schepen met ingang van volgende zomer dwingend oplegt. De Europese Unie gaat zelfs nog een stap verder door naast het ‘dwingende’ deel ook een aantal bijbehorende aanbevelingen verpakt in onontkoombare regels.


Wie zich van de nieuwe regelgeving niets aantrekt verliest om te beginnen alle Amerikaanse klandizie. De grotere rederijen, die naar de VS varen, en de havens van waaruit die schepen naar Amerika varen zijn al druk bezig die nieuwe regels te implementeren. Wie niet meedoet krijgt het straks moeilijk, Ook buiten de VS. De nieuwe International Ship and Port Facility Security Code (ISPS-code) verlangt een afstemming tussen terminal en schip. Zonder code geen afstemming, maar wel extra controles en inspecties en dus tijdverlies en extra kosten.


Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, inmiddels een erkende bondgenoot van de Amerikanen, heeft gisteren de havenindustrie bijgepraat over alle veiligheidsontwikkelingen. In Rotterdam moet voor 134 havenfaciliteiten een veiligheidsplan worden opgesteld en dient een verantwoordelijke veiligheidsofficier te worden aangewezen. Dat geldt ook voor alle schepen. Het drie niveaus tellende plan moet worden goedgekeurd, in Nederland door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit departement meldt die goedkeuring ook aan de IMO.


Het plan moet voorzien in maatregelen om te voorkomen dat wapens of andere ongewenste zaken op schip of terminal komen. Ook moeten ongewenste personen kunnen worden geweerd en dient te worden voorkomen dat met lading kan worden geknoeid. Verder moeten er procedures worden vastgelegd over hoe moet worden gereageerd op ‘dreigingen’ en incidenten.

Bron: Rotterdam Dagblad, 10-04-2003;