Amsterdamse haven: stevige groei van overslag in eerste halfjaar

De havens langs het Noordzeekanaalgebied, met de havens van Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad, noteren in het eerste half jaar van 2013 een stijging van de overslag van 3,7 procent. De Amsterdamse haven is hier verreweg de grootste haven en tekent een groei van 5,4 procent op. De groei zit vooral in de energiesector, waar de Amsterdamse haven van oudsher sterk in is. Amsterdam is de grootste benzinehaven van de wereld.

Amsterdam
In de eerste helft van 2013 is een overslag gerealiseerd van 40,3 mln. ton. Ten opzichte van de eerste helft 2012 is dit 2,1 mln. ton meer. Dat betekent een groei van 5,4 procent. Met name de overslag van steenkool (+27%) en agribulk (+24%) nam sterk toe. De overslag van olieproducten (-3%) en bouwgrondstoffen (-2%) nam licht af. De overslag van containers (-24%) en Ro/Ro (-54%) nam sterk af, maar het betreft hier overslag van lading over zee. In de overslag via binnenvaart en andere modaliteiten wordt groei gesignaleerd. De overslag van overige stukgoederen nam daarentegen sterk toe met 43 procent. Er zijn in het eerste halfjaar van 2013 in totaal 64 cruisecalls gerealiseerd, één meer dan in 2012. De havens van Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad hebben gezamenlijk een overslag van 48,3 miljoen ton.

Energiehaven
President directeur Dertje Meijer van Havenbedrijf Amsterdam: ,,Het jaar 2013 is veelbelovend begonnen. We zagen de overslag stijgen, ondanks de tegenvallende economie. Als energiehaven zien we dat de vraag naar energie blijft stijgen. Dat heeft te maken met de relatief lage kolenprijs en met de grotere importbehoefte van Duitsland, onder meer door sluiting van mijnen. Met deze cijfers over het eerste halfjaar is de verwachting dat we 2013 met een redelijke plus zullen afsluiten. In samenwerking met partners en klanten werken wij aan de verdere optimalisering en intensivering van onze havenactiviteiten om de groei vast te houden.”

Port of partnerships
De Amsterdamse haven is de vierde haven van Europa en groot in de overslag en verwerking van energieproducten. Het Noordzeekanaalgebied slaat jaarlijks circa 100 miljoen ton goederen over waarvan circa 80 miljoen ton in de haven van Amsterdam. In de havenregio werken in totaal 55.000 mensen bij bedrijven in de haven of haven gerelateerde bedrijven. Daarvan werken zo’n 23.000 mensen in Amsterdam.

Havenbedrijf Amsterdam NV wil als Port of partnerships groeien door inspirerende en intensieve samenwerking met partners, op regionale, nationale en internationale schaal. Het havenbedrijf heeft een groeiambitie waarbij ze als slimme haven op een duurzame, innovatieve manier waarde wil toevoegen voor klanten en omgeving.

Meer… Port of Rotterdam