Archeologisch onderzoek via stichting duik de Noordzee Schoon

DuikDeNoordzeeSchoonCor Kuyvenhoven-4255

Stichting Duik de Noordzee schoon is een initiatief gestart om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het in kaart brengen en onderzoeken van wrakken in de Noordzee.

De stichting doet een oproep aan iedereen die de Noordzee en de wrakken daarin een warm hart toedraagt. Expert of liefhebber als het met maritieme zaken, maritieme archeologie of maritieme geschiedenis te maken heeft kan men zich aanmelden bij de stichting.

Duik de Noordzee Schoon bestaat uit ervaren Noordzee wrakduikers die hun hobby wrakduiken uitoefenen en daarnaast actief willen bijdragen aan een goed leefmilieu op diezelfde wrakken. Tijdens expedities worden onbekende wrakken ingemeten, getekend en vastgelegd op foto en video. Daarnaast wordt zoveel mogelijk rotzooi opgeruimd zoals bijvoorbeeld oude visnetten verwijderd van wrakken.

Meer… Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed