Basisschoolleerlingen Port Rangers adviseren Deltalinqs

  • binnenland

DeltalinqsLeontien

Op vrijdag 5 september leidt Prinses Laurentien van Oranje een dialoogsessie tussen leerlingen uit groep 8 van basisschool De Globe uit Rotterdam en het bestuur van Deltalinqs.

Doel van de dialoog is dat de leerlingen adviezen en ideeën geven over reële dilemma’s in de Rotterdamse haven. De leerlingen hebben voorafgaand aan het gesprek op school met elkaar hierover gesproken. Door te praten met jonge mensen krijgt de toekomst voor de bedrijven een gezicht door de vaak verrassende inzichten en perspectieven van de kinderen.

De volgende twee dilemma’s zijn aan de leerlingen voorgelegd en vormen de basis van de dialoog:

• Meeuwen veroorzaken behoorlijk veel overlast door hun agressieve gedrag tegen medewerkers van de bedrijven (zeker in het broedseizoen). Werkzaamheden moeten dan twee tot drie maanden worden opgeschort. Hoe kunnen de meeuwen rustig broeden en de mensen op de bedrijven veilig hun werk uitvoeren?
• De bedrijven hebben veel technisch opgeleide mensen in dienst. Wanneer deze met pensioen gaan zijn nieuwe mensen nodig. Het aantal jongeren dat kiest voor technische beroepen is onvoldoende. Wat moeten de bedrijven doen om meer jongeren te interesseren voor een technische opleiding of beroep?

De 12-jarige Djogo kwam met een oplossing voor de meeuwen: ‘Zorg dat de meeuwen naar een andere plek gaan. Meeuwen houden van warmte en zwarte zonnepanelen trekken warmte aan. Zo heeft het bedrijf ook nog eens duurzame energie.’ Firdaouss, 11 jaar, had de oplossing voor konijnentunnels: ‘Zorg voor water tussen de fabriek en het gebied waar de konijnen graven.’ Maar hoe zorg je echt dat kinderen kiezen voor een technische opleiding? Daarover was de hele groep het eens: ‘We maken samen een havengame ‘Havenmania’!’

Deze haven dialoogsessie vindt dit jaar voor de eerste keer plaats tijdens de Wereldhavendagen en wordt georganiseerd vanuit het programma Port Rangers. De leerlingen van de Globe hebben afgelopen schooljaar deelgenomen aan dit havenprogramma voor basisscholen.

Meer… EIC Mainport en Deltalinqs 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten