Bedrijven en vakorganisaties in Mainport Rotterdam starten structureel overleg

Vandaag, dinsdag 5 november, zijn bedrijven en vakorganisaties in de haven van Rotterdam samen met het Havenbedrijf en de gemeente Rotterdam formeel van start gegaan met een structurele dialoog over verschillende onderwerpen op het gebied van werk in de haven. Vertegenwoordigers van deze organisaties gaven daarvoor de spreekwoordelijke aftrap in De Kuip, in aanwezigheid van Bernard Wientjes (VNO-NCW) en Ton Heerts (FNV). Onder andere Niek Stam (FNV Havens), Albert van Damme (CNV Vakmensen), Steven Lak (Deltalinqs), Hans Smits (Havenbedrijf) en de wethouders Korrie Louwes (arbeidsmarkt) en Jeannette Baljeu (haven) gaven hun visie op het onderwerp.

Bernard Wientjes, voorzitter VNO-NCW: “De Rotterdamse haven staat voor grote uitdagingen. De haven moet een goede concurrentiepositie behouden, in ieders belang, óók van de (toekomstige) werknemers. Dat kunnen we het beste samen aanpakken, in de beste Rotterdamse traditie. Geen praatcircus, maar met een hands on mentaliteit oplossingen vinden waar we allemaal wat aan hebben.” Ton Heerts, voorzitter FNV: “Dit is een belangrijke stap in de goede richting. Maar een sociale dialoog bestaat nog niet door deze ene ontmoeting. De toekomst zal leren of een brede dialoog met medewerking van alle werknemers en werkgevers er komt. Daar moeten we samen aan werken”.

Doel van deze zogenoemde Sociale Dialoog Mainport Rotterdam is om vraagstukken die meerdere bedrijven of het hele haven- en industriecomplex aangaan en thema’s die vooral op (middel)lange termijn spelen gezamenlijk te bespreken en oplossingen te zoeken. Het gaat bijvoorbeeld om de vraag naar steeds hoger opgeleid en gespecialiseerd technisch personeel, de blijvende inzetbaarheid van werknemers en de mobiliteit van medewerkers tussen bedrijven. Goed overleg moet leiden tot goede regionale, keten- of sectorale plannen waarin werkzekerheid, flexibiliteit en perspectief voor bedrijven en werknemers geborgd kunnen worden. Het overleg richt zich niet op CAO-onderwerpen.

Het ontbrak in Rotterdam jarenlang aan een structureel overleg tussen sociale partners over dit soort vraagstukken, terwijl de factor arbeid voor het functioneren van de mainport Rotterdam van essentieel belang is. ‘Werk’ is een belangrijk thema’s in de breed gedragen Havenvisie 2030.

Het Havenbedrijf nam eind december 2012 de handschoen op om te proberen een structureel sociaal overleg van de grond te krijgen. Alle betrokkenen hebben zich het afgelopen halfjaar ingezet voor de totstandkoming van deze Sociale Dialoog Mainport Rotterdam.

Meer… Port of Rotterdam