Luchtopname van Hr. Ms. De Ruyter vanuit de NH-90. Foto, Defensie.

Begrotingsfonds voor Defensiematerieel nu feit

Het gewenste Defensiematerieelfonds komt er definitief. De Eerste Kamer gaf er vandaag groen licht voor. Het fonds is niet alleen bedoeld om materieelprojecten te bekostigen, maar ook voor bijbehorende investeringen en daaraan gerelateerde instandhoudingsuitgaven. Denk aan ICT en infrastructuur. Mocht een project vertraging oplopen, dan blijft het geld daarvoor in het fonds beschikbaar.

Luchtopname van Hr. Ms. De Ruyter vanuit de NH-90. Foto, Defensie.

Defensie heeft de behoeftestelling aangegeven voor een omvangrijk programma van 10 hulpvaartuigen die voor een grote variatie aan taken kunnen worden ingezet. In de zogenaamde A-brief geeft Defensie aan dat de schepen uit het project ‘Vervanging hulpvaartuigen CZSK’ in de periode 2024 tot en met 2034 moeten worden opgeleverd. Netherlands Maritime Technology (NMT) heeft aangedrongen op een voortvarend en zo mogelijk versneld aanbestedingstraject. Voor de Nederlandse maritieme maakindustrie zijn dergelijke projecten van groot belang om haar technologische positie te behouden in de komende moeilijke jaren.

Om het Defensiematerieelfonds in het leven te roepen moest er een wet komen, mede ondertekend door de minister van Financiën.

Omschreven staat waar het fonds voor dient en wat eruit wordt betaald. Ook maakt het fonds de wensen van Defensie op de lange termijn duidelijk en welke uitgaven daarvoor op korte termijn al zijn gedaan. 

Investeringen als onderhoud van materieel beslaan een langere periode. Het is lastiger te plannen en overschrijdt vaak meerdere jaren. Door het fonds blijven de middelen meerjarig beschikbaar voor projecten, ook als de uitgaven vertragen. 

Afvinken

Met de komst van het fonds kan minister Ank Bijleveld-Schouten weer een punt uit de Defensienota afvinken. Daarin kondigde ze al aan met voorstellen te komen om de voorspelbaarheid en de schokbestendigheid van de materieelbegroting te verbeteren.

De inkomsten van het Defensiematerieelfonds komen grotendeels uit de Defensiebegroting, maar ook andere overheden of internationale organisaties kunnen bijdragen.