Behoud het toervaarnetwerk

Nederland telt jaarlijks meer dan een miljoen mensen die het water op gaan en gebruik maken van de Nederlandse wateren. Deze wateren, het Nederlands toervaarnetwerk, zijn in gevaar. Door bezuinigingen van de overheid en het verleggen van verantwoordelijkheden van het Rijk naar de Provincies ontstaat versnippering. Niet alleen is het onderhoud van het vaarwater in het geding, maar ook de bedieningstijden van bruggen en sluizen.

Meer… Watersportverbond