Bekeuringen bij water toezicht

Skutsjesilen

De politie heeft woensdag toezicht op de wateren rondom Toppenhuizen, Terherne, de Fleussen, Lemmer en Sneek gehouden in verband met het Skutsjesilen en de Lemsterweek. Naast de controle op vaarbewijzen werden nog 12 processen-verbaal opgemaakt voor de snelheid. Daarnaast werden er 4 waarschuwingen gegeven voor het zelfde feit.

Snelheid
Buiten de snelvaargebieden is te snel varen hinderlijk voor de medewatersporters. Voor de meeste wateren in Fryslân geldt een maximum snelheid van 6 of 9 kilometer per uur. In havens en in de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 6 kilometer per uur. Alleen op het Van Harinxmakanaal en het Prinses Margrietkanaal geldt een maximum vaarsnelheid van 12,5 kilometer per uur.

De minimumleeftijd voor het besturen van een boot:

  • snelle motorboot: 18 jaar;
  • motorboot, groot schip en zeilboot langer dan 7 meter: 16 jaar;
  • open motorboot, die niet sneller kan dan 13 kilometer per uur en korter is dan 7 meter: 12 jaar;
  • zeilbootjes korter dan 7 meter en kleine roeibootjes: geen minimum leeftijd.

Voor uitgebreide informatie over de vaarregels kunt u terecht op www.wetten.overheid.nl voor het Binnenvaartpolitieregelement en op www.fryslan.nl/vaarwegenverordening voor de Vaarwegenverordening Friesland.

Related news

List of related news articles