Beschermde vogels met succes verplaatst voor Sluis Eefde

De beschermde roeken bij Sluis Eefde zijn vorig seizoen (winter en voorjaar) succesvol verplaatst. De roekenkolonie heeft zich opgesplitst en heeft zich deels twee bosjes verderop en deels in een bosje aan de overkant van het kanaal gevestigd. Dit seizoen moet Rijkswaterstaat er alleen nog voor zorgen dat er geen nieuwe nesten worden gebouwd in het bosje, ten noorden van de bestaande sluis. 

Er worden visuele middelen in de bomen gehangen waardoor de vogels weg zullen blijven. Zoals de hawk-kites en linten die vorig seizoen ook in de bomen hingen. Om te voorkomen dat er andere vogels in de lage begroeiing onder de bomen gaan nestelen, wordt deze begroeiing opnieuw verwijdert. Tot slot loopt er dagelijks een deskundige rond om de situatie te beoordelen en indien nodig aanvullende maatregelen in te zetten.

Waarom zijn de werkzaamheden nodig?
Aangezien het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is, heeft Rijkswaterstaat besloten nog geen onomkeerbare maatregelen uit te voeren. Zoals het kappen van de bomen van de oude kolonie. Het gevolg daarvan is dat er roeken kunnen terugkeren naar het bosje waar de tweede sluis gaat komen.

Ontheffing
De roeken worden verjaagd op basis van de bestaande ontheffing, die Rijkswaterstaat heeft gekregen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een ontheffing is nodig, omdat de roek een absolute bescherming binnen de Flora- en faunawet geniet. Dit betekent dat niet alleen de vogel beschermd is, maar gedurende het gehele jaar ook de nesten. De werkzaamheden vinden wederom plaats conform het bestaande, en door de RVOgoedgekeurde, Roekenbeschermingsplan. Hierin staat beschreven hoe de roeken mogen worden verjaagd.

Meer… Rijkswaterstaat