Bestuurders bijeen voor grootste onderhoudsopgave ooit

  • binnenland

De komende jaren worden in Nederland veel oudere bruggen en tunnels gerenoveerd of vervangen. Vooral in Zuid-Holland met de vele bruggen en tunnels gaat de komende jaren veel gebeuren om de bestaande infrastructuur klaar te maken voor de toekomst. Het zwaartepunt hierbij ligt rond Rotterdam en de regio Drechtsteden.

Dat gaat gepaard met hinder. Zo is de Oude Maas door werkzaamheden aan de Botlekbrug gestremd van donderdag 19 april 06.00 uur tot zaterdag 21 april 05.00 uur voor de hoge scheepvaart. Voor de hoge scheepvaart is er van 02.30 tot 03.00 uur een doorvaartmogelijkheid gecreëerd.

De komende tien tot vijftien jaar staan nog veel meer werkzaamheden op stapel. Om de hinder bij deze projecten zo klein mogelijk te houden, kwamen afgelopen vrijdag circa 35 wethouders, burgemeesters en overige bestuurders uit heel Zuid-Holland bijeen in Rotterdam. Het doel van deze bijeenkomst was hoe ze nauwer samen kunnen werken om de provincie bereikbaar te houden tijdens deze ‘grootste onderhoudsopgave ooit’.

Een eerste conclusie was dat er behoefte is aan een totaaloverzicht van alle infrastructurele projecten met effect op de bereikbaarheid. Gezien de omvang van de opgave en het belang van een goede bereikbaarheid van Zuid-Holland moeten de rijks-, provinciale en regionale planningen goed op elkaar afgestemd worden, liefst tot een gezamenlijke planning voor heel Zuid-Holland. Dat overzicht biedt ook de mogelijkheid om te komen tot gezamenlijke maatregelen op het gebied van mobiliteitsmanagement en verkeersmanagement, voor zowel de weg als de scheepvaart.

Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Sieben Poel: ‘Als regio is het goed dat we zo met elkaar samenwerken. Dat biedt ons de kans om niet alleen hinder te beperken, maar ook nauwer samen op te trekken als het gaat om mobiliteit en bereikbaarheid op de lange termijn.’

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten